Pensii 2021. Iată cum pot obţine românii pensiile internaţionale. Acestea sunt condiţiile de acordare şi lista documentelor necesare

0

Românii trebuie să ştie că pensia din țara noastră poate fi încasată şi în străinătate. Ce trebuie să faci pentru a primi banii?

necesară îndeplinirea câtorva condiţii şi formalităţi, prezentate punctual de Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP).

Cum pot obţine românii pensiile internaţionale
Dacă locuiți într-o altă țară trebuie să depuneţi cererea de pensie la instituţia de asigurări sociale de la locul de domiciliu, care va face toate demersurile către instituţia competentă din România, nefiind necesară deplasarea dvs.în România.

Cum se poate transfera o pensie în străinătate?
Procedura de transfer a drepturilor de pensie în străinatate presupune următoarele:

“1. deschiderea unui cont la orice bancă de pe teritoriul statului de domiciliu (nu este necesară deschiderea contului la o bancă apartinând Grupului Citi, dar această optiune poate conduce la achitarea unor taxe de transfer bancar mai reduse);

2.comunicarea detaliilor bancare (adresa completă a beneficiarului, denumirea si adresa băncii beneficiarului, codul SWIFT/BIC al băncii beneficiarului, acolo unde e cazul, precum şi numărul de cont internaţional bancar) către instituţia plătitoare (casa teritorială de pensii in evidenţa căreia se află dosarul de pensie) prin intermediul declaraţiei de transfer.Declaraţia de transfer in străinătate a drepturilor cuvenite beneficiarilor sistemului public de pensii, insoţită de documentul care confirmă detaliile bancare şi de copia actului de identitate al titularului care atestă domiciliul său actual se potdepune direct de catre titularul drepturilor sau prin mandatar desemnat cu procură specială în acest sens, la sediul casei teritoriale de pensii in a cărei evidenţă se află dosarul de pensie.”